O pivovaru

Obec Zašová, kde byl založen v roce 2003 pivovar stejného jména, leží mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm. Zde na bývalém farním statku vaříme nepasterované pivo pod značkou Portáš – pivo strážců hor, které byly Portáši odpradávna chráněny. Naše pivo se vyznačuje tím, že jej nijak chemicky neupravujeme. K jeho výrobě je použita pouze voda, slad z Přerovska,  kvasnice a žatecký chmel.

Proč Portáš?

Portášové v minulosti nikdy nesměli chybět tam, kde se něco dělo – ne jinak je tomu i u naší party Portášů z Pivovaru Zašová. Sejděme se společně u dobrého pivka na našem STANOVIŠTI. Těšíme se na Vás!


O portáších

Portáš – strážce hor a ochránce hranic

Strážci hor jsou už po tři staletí součástí valašského kraje. Obyvatelé této části Moravy, která kdysi tvořila zemskou hranici s Uhrami, znali hory, byli fyzicky zdatní, urostlí a odvážní. Po bitvě na Bílé hoře, kdy v zemi panoval útisk, hlad a bída, se Valaši vzbouřili proti státu, církvi a vrchnosti.

V roce 1638 nařídil císař Ferdinand III. Zemskému hejtmanovi Salmovi, aby nechal odvést sto mužů do ochranného sboru „Věrných Valachů“. Přitom ho důrazně nabádal, aby při formování sboru dával pozor a rozeznával Valachy věrné a spolehlivé od nespolehlivých.

Název Portáši vznikl pravděpodobně z latinského slova porta = brána nebo z maďarského portyáz (portás), což byl strážce brány. Takovými bránami byly průsmyky, kterými nepřátelé vpadali na Moravu. „Portáši v pasoch“ (průsmycích) zůstávali ve službě, i když byla ostatní zemská obrana rozpuštěna.

Hlavním posláním Portášů bylo udržovat bezpečnost osob a majetku v kraji hradišťském. Patřily do něj i Vsetín, Vizovice, Valašské Klobouky a Brumov, a kraji přerovském, kam spadaly Hranice, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. Portáši se ale pohybovali i v jiných krajích, když naháněli, zatýkali, předváděli provinilce a zločince do zemských či vrchnostenských žalářů. Sloužili vlastně po celé Moravě.

Portáši obětovali celý svůj život službě. Není proto náhoda, že výběr značky pro naše pivo byl jasný. Portáš nám takto může sloužit i nadále a nejen na Valašsku.


Pivovar v Zašové stavíme na rodinném přístupu s tradicí, přestože jsme vynaložili mnoho úsilí na modernizaci a automatizaci výroby, abychom dosáhli maximální kvality a objemu naší produkce.